aKalender i detaljer

aKalender är en servertjänst där informationen och tjänsten utgår ifrån aKalender-servern. Detta gör att all information alltid finns till hands i en Internetansluten dator eller surfplatta. Eftersom backup tas på informationen på servern varje timme är detta ett säkrare alternativ än att enbart ha planeringen i sin dator eller i telefonen.

Vissa vyer kan integreras med en egen webbsida för att visa informationen där. När en vy läggs in på en egen webbsida kan man via stilmallar (CSS) anpassa utseendet på vyn. Och när vyn används på antonsson.info kan man styra vilka användare som har tillgång till den.

Här nedanför finns information om de olika vyerna några av deras funktioner. Det finns också länkar till demo-sajten, exempelfiler och skärmbilder som visar hur vyerna ser ut.

www_editRedigering – skapa och uppdatera informationen

 • Skapa vanliga händelser med eller utan sluttid.
 • Skapa heldagshändelser med eller utan slutdatum.
 • Skapa upprepade händelser dagligen, veckovis, månatligen eller årligen. Händelsen upprepas antingen ett antal gånger eller till och med ett visst datum.
 • Möjlighet att begränsa vilka fält som ska visas och vilka fält som ska kunna redigeras.
 • Dela in i månader eller veckor.
 • Se skärmbildsexempel genom att klicka på bilden till höger.

Kalender – en ständigt aktuell kalender på hemsidanExempel på kalender

 • Visa agenda (lista med kommande händelser) eller vecka.
 • Möjlighet att styra vilka fält som visas.
 • Möjlighet att kombinera kalenderinformation med egna rubriker.
 • Möjlighet att lägga in kalendern på egen webbsida.
 • Se exempel på vecka och agenda.

Lista – listor med information

 • Se exempel av listaDela in i månader eller veckor
 • Möjlighet att styra vilka fält som visas.
 • Möjlighet att lägga in listan på egen webbsida.
 • Se exempel på listor: exempel 1 och exempel 2.

iCalendar – i webb- och telefonkalendrar

Bildspel – kommande händelser som bildspel

 • Ange hur mycket som ska visas på varje bild, information för en händelse/dag/vecka.
 • Ange hur lång tid varje bild ska visas.
 • Ange hur många dagar av framtida händelser som ska visas.
 • Möjlighet att lägga in statiska bilder, exempelvis välkomstmeddelande, kontaktinformation, etc.
 • Möjlighet att pausa och stega bildspelet manuellt via tangentbordet.
 • Möjlighet att lägga in bildspelet på egen webbsida.
 • Se bildspelsexempel.

Export – använd informationen i ett programblad

 • Möjlighet att bygga ett anpassat filinnehåll baserat på händelser. Man kan därmed exempelvis generera XML- eller HTML-filer för användning med andra applikationer.
 • Ladda ner exempelfil för Scribus (högerklicka och välj ”Spara länk som”). Se PDF-version av samma fil.

Alla vyer

 • Alla vyer kan filtreras för att styra vilka händelser som visas. Till exempel, ”inkludera enbart händelser där kryssrutan offentlig är markerad”.