Kom igång med aKalender

go-smallRegistrera användare

Alla användare behöver registrera sig på https://v2.akalender.se för att skapa en inloggning till systemet. Vid registreringen får man välja vilket aKalender-konto som användaren ska kopplas till. Den första användaren måste godkännas av systemadministratören. Denna användare blir administratör och kan sedan godkänna övriga användare genom att lägga till dem som användare eller administratörer. Se vidare Systemsidan – Användare i manualen.

Skapa kalenderfält

När man väl loggat in i aKalender möts man av tomma sidor. Det första steget då är att skapa de fält som ska finnas i kalendern. Detta görs på sidan Administration på fliken Kalenderfält. Här skapar man fält för all information som ska sparas i kalendern. För mer information se Administrationssidan – Kalenderfält i manualen.

Skapa redigeringsvy

När man väl skapat kalenderns fält är nästa steg att få in information i kalendern. För detta behöver man skapa en redigeringsvy vilket görs på sidan Administration på fliken Vyer. Om man lagt till sin egen användare som användare för redigeringsvyn kommer den att visas på startsidan. För mer information se Administrationssidan – Vyer och Administration – redigeringsvy i manualen. För att se mer om hur man använder redigeringsvyn se Att använda vyn redigering i manualen.

Skapa ytterligare vyer

Nu när man skapat redigeringsvyn för att kunna spara information i kalendern kan man skapa vyer som visar informationen som finns i kalendern. Enklast för att förstå principerna är att börja med en listvy eller en kalendervy. Om inte kalenderhändelser visas som förväntat, kontrollera då vyns inställningar under rubriken Filtrera. För mer information se Administration respektive Att använda… för de olika vyerna i manualen.