Planera på ett ställe

Mycket information – många ansvariga

I församlingar och föreningar är det ofta mycket som ska planeras. Samlingar och medverkande, sång och musik, ljud- och bildtekniker, serveringsansvarig, mötesvärdar, sammanträden, barn- och ungdomsarbete, vuxengrupper, lokalbokningar…

aKalender gör det enkelt att dela upp ansvaret för planeringen på ett naturligt sätt, och samtidigt behålla all information på ett ställe, i en enda kalender. Om man vill kan till exempel den som ansvarar för serveringar se alla planerade samlingar men bara ändra informationen som rör serveringar.

Allt samlat i en kalender

Den centrala delen i aKalender är, som namnet antyder, en kalender. Till skillnad från andra digitala kalendrar, som vanligen har ett par olika fält, kan man här fritt skapa fält utifrån de behov man har. Kalendern kan liknas vid en tabell där varje kolumn är ett fält och varje rad är en händelse. Till exempel:

Start Slut Rubrik Under-rubrik Talare Sång Ledning Övrigt Ljud Bild Kyrkvärd Servering Lokal A Lokal B Lokal C
7/3 10:00 Gudstjänst Siv Kvist Ola Bladh Maria Alm Gun Björk Per Ask Grupp 1 Grupp 3

X

X

9/3 14:00 Dagsamling I vårens tid Kåseri av Bo Al

X

12/3 19:00 Fredax Bowling Samling 18:45

X

14/3 10:00 Gudstjänst Karl Gren Doris Lööw Liv Ek Nattvard Jon Gran Ylva Ehn Grupp 2 Grupp 4

X

X

På detta vis kan kalendern användas för allting som sker i verksamheten, inte bara offentliga samlingar utan även interna möten och sammanträden, ungdomsarbetet, kunder som hyr lokaler, etc. Allting samlat på ett ställe.