Automatiska SMS

sms-reminder3I dagens samhälle är det inte alltid lätt att komma ihåg allt. Även det som står skrivet i kalendern glöms bort emellanåt. I aKalender finns tilläggstjänsten att automatiskt skicka SMS en viss tid innan att en händelse inträffar. Det gör det mycket enkelt att i god tid skicka påminnelser till den som har städveckan, är kyrkvärd, har ansvar för sången, musiken, ljudet, serveringen eller blommorna.

Meddelandet kan baseras på mallar som hämtar innehållet från händelsens fält och man kan därmed använda samma mall för olika händelser. Till exempel ”Du är ansvarig för serveringen vid {rubrik} på {veckodag} kl {starttid}”.

SMS-påminnelser

SMS-påminnelser innebär att man skapar en kontaktlista med namn och telefonnummer i aKalender. Händelser kan sedan kopplas till en eller flera personer som finns på kontaktlistan så att SMS-meddelanden skickas ut en viss tid före händelsens start.

I tilläggsavgiften ingår 100 SMS-krediter per månad men ytterligare SMS-krediter kan köpas till. Det sändande telefonnumret delas av flera kunder och mottagarna kan inte svara på meddelandena. (Varje meddelanden använder en eller flera SMS-krediter beroende på meddelandets längd.)

Klicka här för prisinformation.